Admitere studii de masterat

Calculul mediei de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licență;
 • 40% Nota la interviul în limba de predare a programului.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 1. Media ECTS a anilor de studiu;
 2. Media examenului de bacalaureat.

Acte necesare pentru înscriere:

 • fișa de înscriere
 • acord de confidențialitate
 • diploma de Bacalaureat obținută în România, în original, sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
 • diploma de licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/foaia matricolă, sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României (Excepție: absolvenții din promoția 2021 pentru care nu s-au eliberat diplomele și care se pot înscrie cu adeverința de licență)
 • copia cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția)
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este / nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților de la un alt program de master: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (dacă este cazul)
 • două fotografii tip legitimație (format 2/2,5)
 • chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere
 • dosar plic

Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑