Admitere studii de licență

Calculul mediei de admitere:

Media de admitere = Media de bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba și literatura română – scris.
 2. Media generală a anilor de liceu.

Acte necesare pentru înscriere:

 • fișa de înscriere
 • acord de confidențialitate
 • diploma de Bacalaureat obținută în România sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
 • foaie matricolă
 • copie a cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția)
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverința din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul
 • două fotografii color tip legitimație (format 2/2,5)
 • chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere
 • dosar plic

Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑