Programe de studii

Limba și literatura spaniolă pot fi studiate și aprofundate în cadrul celor trei cicluri de studii universitare: studii de licență, studii de masterat și studii de doctorat.

I. STUDII DE LICENȚĂ

Studiul limbii și literaturii spaniole se încadrează în domeniul de licență Limbă și literatură, parte a domeniului fundamental Științe umaniste. Specializarea Limbă și literatură spaniolă este inclusă în următoarele programe de studii (6 semestre):

  • Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)
  • Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)
  • Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba și literatura română
  • Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Literatură universală și comparată
  • Literatură universală și comparată – Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

Toate programele includ discipline teoretice și practice de limbă, literatură, cultură și civilizație spaniolă și hispano-americană, ce abordează o varietate de aspecte lingvistice, literare și culturale. 

Planurile de învățământ pot fi consultate pe site-ul Facultății.

II. STUDII DE MASTERAT

Programul de studii Limbi, literaturi și civilizații străine (limbi clasice, italiană, spaniolă și rusă) se încadrează în domeniul de masterat Filologie, parte a domeniului fundamental Științe umaniste. Specializarea Limbă, literatură și civilizație spaniolă (4 semestre), asemenea celorlalte specializări din program, are în vedere aprofundarea și consolidarea cunoștințelor dobândite în cadrul programelor de studii de licență din domeniul Limbă și literatură, dar vizează, prin specificul disciplinelor incluse în planul de învățământ, și atragerea de absolvenți ai altor specializări, din domenii apropiate, cunoscători ai limbii spaniole. Cursurile și seminariile, unele cu caracter interdisciplinar, le oferă masteranzilor posibilitatea de a-și forma o serie de competențe profesionale și transversale care să le permită, după finalizarea studiilor, inserția pe piața muncii și continuarea studiilor la ciclul de studii doctorale.

Planurile de învățământ pot fi consultate pe site-ul Facultății.

III. STUDII DE DOCTORAT

Absolvenții studiilor masterale care doresc să își completeze pregătirea academică cu un doctorat în domeniul Științe umaniste, specializarea Filologie, au posibilitatea de a se înscrie, pe baza unui concurs de admitere, la Școala Doctorală de Studii Filologice, cu cele două module de studiu: lingvistic și literar. Pentru subdomeniul de cercetare limba și literatura spaniolă, conducerea de doctorat este asigurată de către prof. dr. Dragoș COJOCARU, abilitat în domeniul hispanistică.
Informații suplimentare pe site-ul Școlii Doctorale de Studii Filologice.

Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑