Studenți

ORAR

Anul universitar 2021 – 2022, semestrul I

LICENȚĂ

 • ANUL I, Limbă și literatură spaniolă A – pdf
 • ANUL II, Limbă și literatură spaniolă A – pdf
 • ANUL II, Limbă și literatură spaniolă A – pdf

MASTERAT

 • ANUL I – pdf
 • ANUL II – pdf

FIȘE DE DISCIPLINĂ

Anul universitar 2021-2022, semestrele I și II

LICENȚĂ

 • Limbă și literatură spaniolă A: anii I, II, III – pdf
 • Limbă și literatură spaniolă B: anii I, II, III – pdf

MASTERAT

 • Limbă, literatură și civilizație spaniolă: ANUL I – pdf
 • Limbă, literatură și civilizație spaniolă: ANUL II – pdf

TUTORIAT

În cadrul secției de Limbă și literatură spaniolă, activitățile de tutoriat sunt asigurate de către următoarele cadre didactice, astfel:

 • ANUL I, Limbă și literatură spaniolă A – Asist. dr. Alin CĂLIN
 • ANUL II, Limbă și literatură spaniolă A – Conf. dr. Alina ȚIȚEI
 • ANUL III, Limbă și literatură spaniolă A – Asist. dr. Simona LEONTI
 • ANUL I, Limbă, literatură și civilizație spaniolă – Conf. dr. Alina ȚIȚEI
 • ANUL II, Limbă, literatură și civilizație spaniolă – Conf. dr. Alina ȚIȚEI

Regulamentul privind desfășurarea activităților de tutoriat se găsește pe site-ul Facultății de Litere, secțiunea Consultații și tutoriat.


PROGRAM CONSULTAȚII

Cadrele didactice ale secției de Limbă și literatură spaniolă oferă consultații studenților conform următorului program:
[SECȚIUNE ÎN CURS DE ACTUALIZARE]


PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Stagiul de practică de specialitate este activitatea desfășurată de studenți și masteranzi, în conformitate cu planul de învățământ, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la sediul partenerilor de practică sau pe cont propriu. Durata minimă a stagiului de practică este reglementată prin planul de învățământ, cu respectarea normelor în vigoare. Stagiul de practică de specialitate are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de studenți și masteranzi într-un cadrul real și bine delimitat.

În cadrul secției de Limbă și literatură spaniolă coordonatorul practicii de specialitate, pentru cele două cicluri de studii, este conf. dr. Alina ȚIȚEI.

Documentele necesare privind desfășurarea practicii de specialitate la Facultatea de Litere, precum și lista acordurilor de practică de specialitate încheiate de facultate cu parteneri se găsesc pe site-ul Facultății de Litere, secțiunea Practica de specialitate.


PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Stagiul de practică pedagogică este activitatea obligatorie desfășurată de către studenții care optează pentru modulul psihopedagogic, în conformitate cu planul de învățământ, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și cu instituții de învățământ preuniversitar din subordinea acestuia, având ca scop aplicarea cunoștințelor teoretice de specialitate și a celor didactice dobândite pe parcursul studiilor, precum și dezvoltarea abilităților și competențelor didactice, în vederea exercitării profesiei de cadru didactic.

Studenții secției de Limbă și literatură spaniolă își efectuează stagiul de practică pedagogică în cadrul a două instituții de învățământ din Iași: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (mentor: prof. Beatrice BALAUR) și Palatul Copiilor (mentor: prof. Magda BANU).

În cadrul secției de Limbă și literatură spaniolă coordonatorul practicii pedagogice este asist. dr. Alin CĂLIN.


TEME / DIRECȚII TEMATICE LUCRARE DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE

Temele și direcțiile tematice propuse de cadrele didactice care coordonează lucrări de licență și de disertație în cadrul secției de Limbă și literatură spaniolă pot fi consultate aici:

 • Teme / direcții tematice lucrare de licență: pdf
 • Teme / direcții tematice lucrare de disertație: pdf

Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑