Studenți

ORAR

Anul universitar 2021 – 2022, semestrul II

LICENȚĂ

 • ANUL I, Limbă și literatură spaniolă A – pdf
 • ANUL II, Limbă și literatură spaniolă A – pdf
 • ANUL III, Limbă și literatură spaniolă A – pdf

MASTERAT

 • ANUL I – pdf
 • ANUL II – pdf

FIȘE DE DISCIPLINĂ

Anul universitar 2021-2022, semestrele I și II

LICENȚĂ

 • Limbă și literatură spaniolă A: anii I, II, III – pdf
 • Limbă și literatură spaniolă B: anii I, II, III – pdf

MASTERAT

 • Limbă, literatură și civilizație spaniolă: ANUL I – pdf
 • Limbă, literatură și civilizație spaniolă: ANUL II – pdf

TUTORIAT

În cadrul secției de Limbă și literatură spaniolă, activitățile de tutoriat sunt asigurate de către următoarele cadre didactice, astfel:

 • ANUL I, Limbă și literatură spaniolă A – lect. dr. Alin CĂLIN
 • ANUL II, Limbă și literatură spaniolă A – conf. dr. Alina ȚIȚEI-AVĂDANEI
 • ANUL III, Limbă și literatură spaniolă A – asist. dr. Simona LEONTI
 • ANUL I, Limbă, literatură și civilizație spaniolă – conf. dr. Alina ȚIȚEI-AVĂDANEI
 • ANUL II, Limbă, literatură și civilizație spaniolă – conf. dr. Alina ȚIȚEI-AVĂDANEI

Regulamentul privind desfășurarea activităților de tutoriat se găsește pe site-ul Facultății de Litere, secțiunea Consultații și tutoriat.


PROGRAM CONSULTAȚII

Cadrele didactice ale secției de Limbă și literatură spaniolă oferă consultații studenților conform următorului program:
[SECȚIUNE ÎN CURS DE ACTUALIZARE]


PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Stagiul de practică de specialitate este activitatea desfășurată de studenți și masteranzi, în conformitate cu planul de învățământ, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la sediul partenerilor de practică sau pe cont propriu. Durata minimă a stagiului de practică este reglementată prin planul de învățământ, cu respectarea normelor în vigoare. Stagiul de practică de specialitate are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de studenți și masteranzi într-un cadrul real și bine delimitat.

În cadrul secției de Limbă și literatură spaniolă coordonatorul practicii de specialitate, pentru cele două cicluri de studii, este conf. dr. Alina ȚIȚEI-AVĂDANEI.

Documentele necesare privind desfășurarea practicii de specialitate la Facultatea de Litere, precum și lista acordurilor de practică de specialitate încheiate de facultate cu parteneri se găsesc pe site-ul Facultății de Litere, secțiunea Practica de specialitate.


PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Stagiul de practică pedagogică este activitatea obligatorie desfășurată de către studenții care optează pentru modulul psihopedagogic, în conformitate cu planul de învățământ, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și cu instituții de învățământ preuniversitar din subordinea acestuia, având ca scop aplicarea cunoștințelor teoretice de specialitate și a celor didactice dobândite pe parcursul studiilor, precum și dezvoltarea abilităților și competențelor didactice, în vederea exercitării profesiei de cadru didactic.

Studenții secției de Limbă și literatură spaniolă își efectuează stagiul de practică pedagogică în cadrul a două instituții de învățământ din Iași: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (mentor: prof. Beatrice BALAUR) și Palatul Copiilor (mentor: prof. Magda BANU).

În cadrul secției de Limbă și literatură spaniolă coordonatorul practicii pedagogice este lect. dr. Alin CĂLIN.


TESTĂRI LINGVISTICE

Se eliberează atestate nivel A1, A2, B1, B2, C1 și C2 (pentru burse Erasmus+ și alte tipuri de burse universitare, înscriere la programe de master și doctorale, angajare, concurs pe post unde se solicită un astfel de document). Candidații sunt rugați să verifice la instituția care îl solicită nivelul cerut.

Testul va consta dintr-un modul de înțelegere a unui text scris, un modul care verifică abilitatea de redactare a unui text (scurt eseu, dialog, scrisoare, narațiune etc.) și cunoașterea formelor gramatical corecte, un modul de receptare aurală (Listening) și un scurt interviu.

Taxa de testare se achită la orice sediu BRD, în contul Facultăţii de Litere (cod 1311, licență 01) a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi RO68BRDE240SV89534452400, cod taxa = 40 (taxă testare lingvistică) înainte de prezentarea la testare:

 • taxa pentru testarea lingvistică este de 80 lei pentru nivelurile A1, A2 şi B1 (A2 şi B1 pentru persoane care se înscriu la doctorat, în funcţie de standardele stabilite de Școala doctorală şi B1 pentru studenţi care intenţionează să aplice pentru mobilităţi Erasmus de diverse tipuri), pentru care termenul de valabilitate al certificatului este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării.
 • Taxa pentru testarea lingvistică este de 150 lei pentru nivelurile B2, C1 şi C2 (necesare la angajări în străinătate, ambasade, etc.), pentru care termenul de valabilitate este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării (Termenul de valabilitate de doi ani de la data testării va intra în vigoare, conform hotărârii Consiliului Facultatii de Litere, începând cu testările care se vor da după data de 1 aprilie 2019; Pentru testările lingvistice date până la această dată, termenul de valabilitate este permanent).

Asist.dr. Simona LEONTI
Programare pe e-mail: simona.leonti@staff.uaic.ro


TEME / DIRECȚII TEMATICE LUCRARE DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE

Temele și direcțiile tematice propuse de cadrele didactice care coordonează lucrări de licență și de disertație în cadrul secției de Limbă și literatură spaniolă pot fi consultate aici:

 • Teme / direcții tematice lucrare de licență: pdf
 • Teme / direcții tematice lucrare de disertație: pdf

Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑