Cadre didactice

Prof. Dr. Hab. Dragoș COJOCARU

Absolvent al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea Spaniolă-Italiană, și doctor în Filologie, titlu obținut la aceeași universitate, în anul 2005. Actualmente este profesor titular în cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Străine și conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Studii Filologice din anul 2014, cu o teză de abilitare pe domeniile italienistică, hispanistică și teatru liric. Predă cursurile Cultură și civilizație spaniolă, Literatură spaniolă (Barocul) și Literatură spaniolă (sec. XVIII-XIX), la anii I-III, studii de licență, și cursurile Evoluţia literaturii: diacronia formelor şi a genurilor și Poetici și tehnici de analiză a textului literar, la anii I și II din cadrul masteratului Limbi, literaturi și civilizații străine (Spaniolă). Volume didactice de limbă şi civilizaţie spaniolă: Ghid de conversaţie român-spaniol, Polirom, Iaşi, 2005; ¡Bienvenidos! Manual de conversaţie în limba spaniolă, Polirom, Iaşi, 2004 (coautor: Oana Oprean); Limba spaniolă. Prima ta gramatică, Polirom, Iaşi, 2005 (coautor: Cristina Popa); Spaniola pentru Spania, Polirom, Iaşi, 2006 (coautor: Oana Oprean). Volume de autor premiate: Suavul suspin. Studii şi eseuri, cu o prefaţă de Emil Iordache şi o postfaţă de Mircea Platon, Editura revistei „Convorbiri literare”, Iaşi, 2004; Natura în „Divina Comedie”. Studiu istoric şi comparativ, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005; Lornionul galactic. Cu Plácido Domingo, prin universul teatrului liric, cu o prefaţă de Florin Faifer şi o postfaţă de Antonio Patraş,  Timpul, Iaşi, 2014. Traduceri în volum recomandate: Arturo Pérez-Reverte, Regina Sudului, Polirom, Iaşi, 2004; Carlos Ruiz Zafón, Umbra vântului, Polirom, Iaşi, 2005; Fernando Savater, Marele Labirint, Arc, Chişinău, 2006; Trei laureaţi Cervantes într-o carte (Camilo José Cela, Cafeneaua artiştilor; Juan Marsé, Poveste cu detectivi; Francisco Ayala, Căpăţâna de miel), Arc, Chişinău, 2011. Desfăşoară o activitate similară în domeniul limbii, literaturii şi civilizaţiei italiene. Este secretar general de redacţie al revistei „Convorbiri literare”.

Contact: dragos68cojocaru@yahoo.com, cdragos@uaic.ro

Listă de lucrări: pdf


Conf. Dr. Alina ȚIȚEI-AVĂDANEI

Coordonator colectiv

Absolventă a Facultăţii de Litere, specializarea Spaniolă-Engleză, și a Masteratului de Studii Culturale Americane din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Doctor în Filologie, titlu obținut la aceeași universitate, în anul 2008. Actualmente este conferențiar titular în cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Străine și coordonator al colectivului de Limbă și literatură spaniolă. Predă cursurile Literatură spaniolă (Evul Mediu)Literatură spaniolă (Renaștere)Literatură spaniolă (sec. XX – până în 1975)Introducere în cultura și civilizația latino-americanăIntroducere în literatura hispano-americană și Istoria limbii spaniole la anii I-III, studii de licenţă, și cursurile și seminariile de Cultură și civilizație: Identitate și interculturalitate hispanicăCurs și seminar complex: limbă și literaturăCurs special de literatură: America Latină contemporană – literatură și istorie și Curs special de limbă: Istoria limbii spaniole în America. Spaniola americană, la anii I și II din cadrul masteratului Limbi, literaturi și civilizații străine (Spaniolă). În calitate de autor sau coautor a publicat până în prezent 11 cărți și mai multe studii, articole și recenzii în reviste și volume de specialitate. A tradus mai multe cărţi din limba spaniolă, printre care se numără romane ale unor autori precum Matilde Asensi şi Carlos Ruiz Zafón.    Domenii de interes și direcții de cercetare: literatură hispano-americană modernă și contemporană,  literatură spaniolă, studii culturale, interculturalitate hispanică și spaniolă americană.

Contact: alina83titei@yahoo.com, alina.titei@uaic.ro

Listă de lucrări: pdf


Lect. Dr. Alin Titi CĂLIN

Absolvent al Facultății de Litere, specializarea Spaniolă-Engleză, și al Masteratului de Limbi, literaturi și civilizații străine (Spaniolă), din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este, de asemenea, absolvent al Facultății de Teatru, specializarea Arta Actorului, din cadrul Universității de Arte „George Enescu”. În 2017, obține titlul de Doctor în Filologie. Actualmente, este lector universitar titular în cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Străine, secția de Limbă și literatură spaniolă. Predă cursurile și seminariile de Limba spaniolă (Fonetică și Fonologie), Limba spaniolă (Morfologie), Limba spaniolă (Sintaxă), Limba spaniolă (Lexicologie) și Metodica predării limbii spaniole, cursuri practice de gramatică, conversații și comunicare, precum și seminarul de Introducere în metodologie cercetării științifice și a noilor tehnologii informatice, la anii I-III, studii de licență, cursul și seminarul de Probleme de morfosintaxă ale limbii spaniole, din anul I al masteratului Limbi, literaturi și civilizații străine (Spaniolă). Coordonează practica pedagogică. În calitate de autor, a publicat articole și studii în reviste și volume de specialitate și a participat la mai multe conferințe naționale și internaționale. Principale domenii de interes: analizele discursive, didactica predării limbii spaniole, limba spaniolă contemporană, paremiologia, frazeologia, teatrul și cinematografia spaniolă și românească contemporană.

Contact: alin.calin@uaic.ro

Listă de lucrări: pdf


Asist. Dr. Simona-Ioana LEONTI

Absolventă a Facultății de Litere și Științe ale Comunicării la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, specializarea Română-Spaniolă, și a Masteratului de Limbi, literaturi și civilizații străine (Spaniolă) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Urmează, la aceeași universitate, cursurile Școlii Doctorale de Studii Filologice și obține titlul de doctor în Filologie în anul 2018, cu teza Frazeologia în traducerile românești ale prozei lui Camilo José Cela. Actualmente, este asistent universitar titular în cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Străine, secția de Limbă și literatură spaniolă. Predă cursurile și seminariile de Introducere în metodologia cercetării științifice (curs), Literatura spaniolă: Evul Mediu, Renașterea, Barocul, Secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, Sec. XX – până în 1975 (seminarii), Comunicare orală și scrisă (curs opțional), cursuri practice de gramatică, texte, conversații, cultură și civilizație latino-americană, la anii I-III, studii de licență, și Curs și seminar complex: limbă și literatură, Probleme de morfosintaxă și semantică ale limbii spaniole și Teorii gramaticale și lingvistice (cursuri și seminarii) la anii I și II din cadrul masteratului Limbi, literaturi și civilizații străine (Spaniolă). A publicat diverse articole în reviste și volume de specialitate. În 2015 realizează traducerea în limba spaniolă a volumului prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, România în epoca modernizării (1859-1939) / Rumanía en la época de la modernización (1859-1939), apărut la Madrid. Domenii de interes: istoria literaturii spaniole, frazeologie, studii traductologice, limba spaniolă contemporană.

Contact: swimicela@yahoo.com, simona.leonti@staff.uaic.ro

Listă de lucrări: pdf


Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑