Despre noi

Scurt istoric al Secţiei de Limbă şi Literatură spaniolă

Introdus în 1878, studiul limbii şi literaturii spaniole la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași s-a desfăşurat, cu frecvente şi lungi întreruperi, adesea în condiţii precare, timp de aproape un secol, până la înfiinţarea Secţiei de Limbă spaniolă, în 1967 ca specializare secundară, iar în 1991 ca specializare principală.

Primele cursuri de limbă și literatură spaniolă, iniţiate în legătură cu studiul limbilor şi literaturilor romanice prevăzut în curricula universitară, au fost susţinute de câţiva profesori eminenţi ai universităţii ieşene, cunoscători ai limbii spaniole. Paralel cu activitatea didactică, aceştia au contribuit, prin studii, articole, traduceri din original şi conferinţe, la întemeierea hispanisticii româneşti şi au făcut accesibile unui public larg valori ale unei culturi cvasinecunoscute în acel moment.

În anii 1878-1880, Catedra de Istoria literaturilor moderne, mai cu seamă a celor neolatine, înfiinţată în 1878, încredinţează profesorului Ştefan Vârgolici un curs de Istoria literaturii spaniole până în secolul al XVI-lea, cu seminarii dedicate interpretării de texte. Profesorul Ştefan Vârgolici a desfăşurat şi o importantă activitate de popularizare a literaturii spaniole prin traduceri şi studii apărute în revista ieşeană „Convorbiri literare”.

În anul universitar 1932-1933, profesorul Iorgu Iordan predă în cadrul Catedrei deLimbi şi Literaturi Romanice cursul intitulat Istoria literaturii spaniole de la început până în 1650, cu seminarii aferente destinate studiului limbii spaniole şi interpretării de texte în original. Cursurile apar litografiate sub titlul Istoria literaturii spaniole, Iaşi, 1929. Prin activitatea sa didactică şi ştiinţifică, ce avea să fie continuată la Universitatea Bucureşti, prin înfiinţarea şi coordonarea Secţiei de Limbă spaniolă, profesorul Iorgu Iordan pune bazele hispanisticii româneşti.

În anul universitar 1935-1936, profesor asociat Dumitru Găzdaru predă un curs de Istoria literaturii spaniole medievale, cu seminarii de gramatică istorică realizate pe baza analizelor de text din Cantar de Mío Cid. Acelaşi profesor ţine şi un Curs elementar de gramatică spaniolă. În anul 1947 profesorul italian Ruggero Palmieri prezintă un curs de Istoria teatrului spaniol.

Studiul spaniolei în regim de specializare B devine posibil din 1957, când Catedra de Limbi Străine include şi limba spaniolă, alături de latină, germană, italiană, engleză. Cursurile facultative sunt asigurate de lector Lazăr M. Ştefan. În 1967 se creează secţia de română-spaniolă, căreia i se adaugă, în 1975, şi secţia de franceză-spaniolă.

În anii următori, spaniola este studiată la Facultatea de Filologie ca specializare B, extinzându-se posibilităţile de combinaţie şi la celelalte limbi străine cu regim de specializare A: engleza, rusa, germana. În paralel, se organizează cursuri facultative, cu durata de trei ani, la alte secţii ale Facultăţii de Filologie şi la facultăţi nefilologice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Din 1990 studiul spaniolei se realizează în regim de specializare A şi B. În 1990 se înfiinţează Secţia principală de Limbă şi literatură spaniolă. De la această dată, cele două secţii, principală şi secundară vor funcţiona în paralel şi ulterior vor fi cumulate.

În perioada 1990-2012 Secția de Limbă și literatură spaniolă a beneficiat de colaborarea cu un lector nativ pe o durată de 2-3 ani, cu normă de predare la toţi anii de studiu (ore de curs practic şi civilizaţie spaniolă), în baza acordului de cooperare între Ministerul Educației din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Spania. Lectoratul de Limbă Spaniolă, ce datează din același an 1990, continuă să pună și astăzi la dispoziţia studenţilor un fond de carte spaniolă și hispano-americană, precum și materiale didactice care se îmbogățesc constant prin bunăvoința mai multor instituții culturale.

Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑